Úvodní strana  »  Info Servis  »  Novinky  »  Město s dobrou adresou se prezentovalo na konferencí Evropský Habitat

Město s dobrou adresou se prezentovalo na konferencí Evropský Habitat

Tématu rozvoje měst byla věnovaná mezinárodní regionální konferencí OSN Evropský Habitat, která probíhá nyní v Praze ve dnech 16. -18. 3. 2016. Na konferenci, kterou organizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, přijelo do Prahy tisíce odborníků z celého světa.

V rámci oficiálního programu se zde prezentovala také značka Město s dobrou adresou. I když vznikla teprve nedávno, je vidět, že už si získala jméno mezi odbornou veřejností.

Tématem celé konference je „Bydlení v životaschopných městech“. Cílem setkání je identifikovat a vyřešit nové a vznikající výzvy v oblasti bydlení a rozvoje měst, či zajistit obnovu politického závazku k udržitelnému rozvoji měst.

Oficiálním výstupem konference „Evropský Habitat“ bude dokument „Prague Declaration“ (Pražská deklarace), jehož první návrh byl projednán v prosinci 2015 plénem Výboru pro bydlení a management pozemků EHK OSN, který je výkonným orgánem EHK OSN pro otázky bydlení a rozvoje měst. Výbor pro bydlení a management pozemků projednal a schválil v říjnu 2014 „Ženevskou Chartu OSN o udržitelném bydlení“, kterou přijalo plénum EHK OSN v dubnu 2015 jako oficiální příspěvek daného regionu ke konferenci „Habitat III“. „Ženevská Charta OSN o udržitelném bydlení“ je základní strategický dokument, na nějž bude „Prague Declaration“ navazovat. „Evropský Habitat“ bude jednou z prvních implementačních konferencí OSN reflektující Cíle udržitelného rozvoje agendy OSN „Post-2015“.

Proto konference se stejným názvem „Město s dobrou adresou“ bude chtít navázat na závěry této mezinárodní konference. Zaměří se však jen na problematiku dopravy a mobility v našich městech. Uskuteční se ve dnech 19. - 21. 4. 2016 v hotelu Luna (Kouty, Ledeč nad Sázavou). Garanty akce jsou Svaz měst a obcí ČR, hlavní město Praha, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Česká parkovací asociace a Asociace měst pro cyklisty.

Konference Město s dobrou adresou bude skutečným ohlédnutím za konferencí „Evropský Habitat“. Vždyť vzorem pro značku Město s dobrou adresou se stal právě vizionářský architekt Jan Gehl, který na této konferenci vystoupil. Snaží se navrhovat města jako místa pospolitosti a blízkosti. Upozorňuje na fakt, že chceme mít naše města moderní a okouzlující, ale přitom zapomínáme na to, aby byla především dobrými místy k životu. Je jen na nás, zda veřejný prostor proměníme spíše na místo pro setkávání lidí a jejich vzájemnou komunikaci, nebo raději na prostor, kterému budou dominovat auta. Nejprve je potřeba nalézt shodu v základních principech, teprve od nich by se měl odvíjet další postup. Takové uvažování podporují architekti a urbanisté z celého světa: od Kodaně po Peking, od Šanghaje po New York, od Los Angeles po Melbourne a od Christchurche po Dháku.

Iniciativa Město s dobrou adresou se snaží najít odpověď na to, jak skloubit zájmy bezpečnosti, parkování, tvorby veřejného prostoru s preferencí pěší, cyklistické a veřejné dopravy. O tématu městské mobility pojednává obrovské množství odborných studií a publikací, ostatně i na této konferenci zazněla žada přednášek, které si zde můžete stáhnout.

Jedno je ale jisté - každé město si musí najít svůj vlastní recept, stejně jako ho našla města Lipsko, Brémy, Kodaň, Brusel, Curych, New York či Vídeň. Každopádně je nutné řešit mobilitu a dopravu komplexně.

celý článek zde