CZ | EN
Úvodní strana  »  Nabídka pro města a obce

Nabídka pro města a obce

Jste primátor, starosta nebo máte na starosti dopravní problematiku města a přemýšlíte, jak může vypadat Vaše město či obec v budoucnu? Co udělat pro to, aby doprava u Vás byla přehlednější, plynulejší a bezpečnější? Jak zmírnit její dopad na životní prostředí i zdraví lidí?

Obraťte se na nás. Poradíme Vám s vizí Vašeho města či obce a pomůžeme s řešením zásadních, ale i těch běžných úkolů napříč všemi obory dopravy.

Vyberte si z naší nabídky produktů:

Efektivní doprava vyžaduje dobrý plán

Nabízíme Vám vytvoření plánu udržitelné městské mobility, který počítá s názorem Vašich občanů, je citlivější k životnímu prostředí a přitom respektuje přirozený hospodářský rozvoj. Provádíme odborné průzkumy, modelování dopravy a řešíme dopravní projekty. Specializujeme se také na cyklotrasy, tvorbu map a GIS souborů.
Ke stažení: Efektivní doprava a plánování  [soubor s příponou PDF 1,55 MB]

Udržitelné dopravní stavby za rozumné ceny

Nabízíme Vám konzultační a poradenské služby zaměřené na stavební materiály a konstrukce dopravních staveb. Doporučíme Vám kvalitní materiály a šetrné technologie za rozumné ceny.
Ke stažení: Udržitelné dopravní stavby  [soubor s příponou PDF 448,46 KB]

Diagnostický průzkum a návrh opravy nebo rekonstrukce vozovky

Čeká Vás oprava nebo rekonstrukce vozovky? Začněte u její správné diagnostiky. Ušetříte tak čas a zbytečné výdaje.
Ke stažení: Diagnostický průzkum a návrh opravy nebo rekonstrukce vozovky  [soubor s příponou PDF 5,62 MB]

Smart City a inteligentní řízení dopravy

Je pro Vás Smart City (chytré město) těžko uchopitelné a nevíte, jak začít? Poradíme Vám, jak zavést koncept Smart City do strategických materiálů, provázat jej s potřebami občanů a neztratit se v široké nabídce informačních a komunikačních technologií (ICT).
Ke stažení: Smart City a inteligentní řízení dopravy  [soubor s příponou PDF 1,37 MB]

Snižování nehodovosti, bezpečná dopravní infrastruktura

Posoudíme bezpečnost Vašich plánovaných, nových i stávajících pozemních komunikací. Pomocí nejmodernějších metod identifikujeme kritická místa, úseky častých dopravních nehod a doporučíme Vám, jak odstranit jejich příčiny. Zpracujeme pro Vás strategii bezpečnosti dopravy včetně akčního plánu. Poradíme Vám se zklidňováním dopravy.
Ke stažení: Snižování nehodovosti a bezpečná infrastruktura  [soubor s příponou PDF 1,20 MB]

Dopravní inženýrství

Nabízíme Vám vypracování dopravních průzkumů na míru, např. měření rychlostí, analýzu křižovatkových pohybů a kapacitní posudky křižovatek a úseků. Zhotovíme pro Vás dopravně inženýrské posouzení, další odborné posudky a expertízy.
Ke stažení: Dopravní inženýrství  [soubor s příponou PDF 999,47 KB]

Akreditované zkoušky dopravního značení

Zodpovídáte za dopravní značení a chcete vědět, jestli jejich parametry stále odpovídají předepsaným normám? Vlastnosti dopravních značek se mohou v průběhu let měnit, stejně jako jejich kvalita. Využijte proto našich služeb. Po provedených měřeních obdržíte protokol akreditované laboratoře, ve kterém získáte všechny požadované hodnoty.
Ke stažení: Laboratoř dopravního značení a dopravních nehod  [soubor s příponou PDF 346,76 KB]

Snižování zátěže životního prostředí

Změříme, jak jste na tom se znečištěním ovzduší či hlukem a poradíme, jak na snížení této zátěže.
Ke stažení: Snižování zátěže životního prostředí  [soubor s příponou PDF 2,32 MB]

Měření hlučnosti povrchu vozovky

Nabízíme Vám akreditované merení hlucnosti libovolného povrchu vozovky dle metody CPX (Close-ProXimity). Vhodné pro overení úcinnosti snížení hlukové záteže z dopravy pomocí nízkohlucného povrchu i pro dlouhodobý monitoring akustického chování všech typu povrchu vozovek komunikací v bežném provozu v libovolné fázi jejich životnosti.
Ke stažení: Akreditované měření hlučnosti povrchů vozovek dle metody CPX  [soubor s příponou PDF 2,27 MB]

Lidé v dopravě

Člověk je hlavním prvkem a hybatelem dopravního systému. Zkoumáme jeho chování, potřeby a požadavky v souvislosti s možnostmi dopravních systémů a navrhujeme vhodná opatření.
Ke stažení: Lidé v dopravě  [soubor s příponou PDF 206,55 KB]


Ke stažení vše

Ke stažení: Nabídka pro města a obce - komplet  [soubor s příponou PDF 13,40 MB]


Proč si vybrat spolupráci právě s námi?

Nabízíme Vám výsledky moderního výzkumu a vývoje ve všech oborech dopravy, expertní poradenství a projektové služby s přihlédnutím k potřebám měst a obcí.

Díváme se i do budoucna. Naším novým pohledem na dopravu měníme životní styl a přinášíme novou vizi měst s dobrou adresou. To znamená měst pro obyvatele, kde se dobře žije.

Připravíme Vás na zavedení inovací konceptu chytrých měst a obcí.

Poradíme s odhadem provozních nákladů na udržitelnost projektů financovaných z dotací.

Jsme autory několika odborných webových portálů s užitečnými informacemi pro obce a města zdarma.

Kromě vysoké odborné způsobilosti nabízíme také svou nestrannost garantovanou statusem nezávislé veřejné výzkumné instituce se zahraničním renomé.

Jak s dopravou do budoucna? Něco blíže o smyslu města a obce...

Cítíme, že toto téma si zaslouží zvláštní kapitolu.

Ukážeme Vám, jaké trendy byly zavedeny v evropských městech a jak je vidíme u nás. Přináší nový životní styl a citlivě posunují mentalitu lidí.

Vytváří jedinečná místa s dobrou adresou.

Mohlo by Vás zajímat - užitečné odkazy