Přeskočit navigaci
Naše znalosti Vaším zdrojem

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy (MD).

Více informací…

 

Nabídka pro města a obce

Laboratoře dopravní infastruktury a životního prostředí

  • Zkoušky stavebních materiálů
  • Zkoušky stavebních konstrukcí
  • Měření kvality ovzduší (imise)
  • Měření dopravního hluku
  • Akreditovaná laboratoř
     
  • více informací…

 

 

akce v oblasti dopravy

 

Tento výtisk byl pořízen ze stránek Centra dopravního výzkumu, v. v. i. - http://www.cdv.cz/

Copyright © 2016 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Název: Úvodní strana
URL: http://www.cdv.cz/tmp/style/gfx/bg_flag_en.jpg
Publikováno: 15.8.2008  |  Aktualizace: 23.9.2016