Úvodní strana  »  O nás  »  Organizační struktura

Organizační struktura Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Rada instituce

Externí členové

 • Ing. Jaroslav Drozd
 • Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.
 • Ing. Miroslav Janeček, CSc.
 • JUDr. Václav Kobera
 • Ing. arch. Jaroslav Klaška
 • Ing. Jan Kroupa
 • plk. Ing. Leoš Tržil

Interní členové

Dozorčí rada

Předseda

 • Mgr. Milan Feranec

Místopředseda

 • Mgr. Kamil Rudolecký

Členové

 • Ing. Martin Pípa
 • Ing. Ivo Vykydal
 • Mgr. Ing. Radek Čech, Ph.D.

Vedení instituce

Ředitel CDV

Ing. Jindřich Frič, Ph.D.

Útvar grantové kanceláře
a transferu technologií (UGT)

Šárka Želinská, pověřena řízením

Útvar výzkumu a vývoje (UVV)

Ing. Jiří Jedlička, ředitel UVV

Útvar ekonomiky a správy (UES)

Světlana Kalábová, ředitel UES