CZ | EN
Úvodní strana  »  Nabídka pro města a obce  »  Mohlo by Vás zajímat

Mohlo by Vás zajímat

CYKLODOPRAVA – knihovna informací o cyklistické dopravě: www.cyklodoprava.cz

CYKLOKONFERENCE – Národní cyklistická akademie: www.cyklokonference.cz

CYKLOMĚSTA – portál Asociace cykloměst: www.cyklomesta.cz

CIVINET – síť měst a dalších partnerů věnujících se tématu udržitelné mobility: www.civinet.cz

HADN – Hloubková analýza dopravních nehod: http://hadn.cdvinfo.cz/

OBSERVATOŘ – bezpečnosti silničního provozu: http://www.czrso.cz/

REPADO – rehabilitační program pro řidiče: http://repado.cz/

CHODCI – Výzkum nových přístupů k ochraně chodců, řešení střetu vozidla s pohybující se kompletní postavou chodce:
http://oblast.cdv.cz/cz/O37/user/project/detail/5

IDEKO – Identifikace a řešení kritických míst a úseků v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné nebo nepřiměřené chování účastníků silničního provozu: http://ideko.cdv.cz/

DATO – Rozšíření datové základny pro rozhodování o politice kampaní ke snížení nehodovosti na pozemních komunikacích:
http://oblast.cdv.cz/cz/O37/user/project/detail/4

FLEXI – Implementace flexibilních sloupků jako prvků městského inženýrství: http://oblast.cdv.cz/cz/O37/user/project/detail/3

AktSyst – Vývoj systému aktivní kapoty automobilu s ohledem na rozmanitost lidské populace a implementace biomechanického modelu lidského těla: http://oblast.cdv.cz/cz/O37/user/project/detail/33

ČESKO JEDE – možnosti cykloturistiky ve všech regionech ČR: www.ceskojede.cz

KDE BOURÁME? – přehledná mapa ukáže kritická místa na pozemních komunikacích v ČR: www.kdebourame.cz

SRAŽENÁ ZVĚŘ – podrobná mapa srážek se zvěří: www.srazenazver.cz

RUPOK – informace o přerušení úseků silniční a železniční sítě v důsledku působení přírodních procesů: www.rupok.cz

TRISK – Doprava a přírodní pohromy: www.trisk.cdvinfo.cz

KDE+ znamená vše o nové metodě identifikace kritických míst na pozemních komunikacích: www.kdeplus.cz

SKOKAN – objektivní posouzení komfortu cesty pro cyklisty: www.cyklokomfort.cz

TRAFFIC SNAKE GAME – dopravní výchova dětí: http://www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic/