CZ | EN
Úvodní strana  »  Výzkum  »  Bezpečnost a dopravní inženýrství  »  Oblast hodnocení bezpečnosti a strategií (O33)

Oblast hodnocení bezpečnosti a strategií (O33)

Na každé úrovni (obecní, krajské i národní) by měl fungovat systém řízení bezpečnosti silničního provozu. Jeho prvním krokem je identifikace problémů (rizikových jevů, skupin nebo lokalit), následuje jejich analýza a stanovení priorit, návrh a aplikace opatření, a nakonec hodnocení jeho účinnosti. Jedná se o uzavřený cyklus, jehož cílem je dlouhodobé zajišťování, udržování a zvyšování bezpečnosti. Základem všech zmíněných rozhodovacích procesů je kvalifikované hodnocení.

Naši pracovníci se věnují výzkumu, vývoji a expertní činnosti, jejichž výsledky tvoří podklady pro zmíněné hodnocení, rozhodování a řízení. Jako příklad lze uvést:


Účastníme se národních i evropských výzkumných projektů, spolupracujeme se státní správou a samosprávou, vysokými školami i soukromými subjekty. Vydáváme certifikované metodiky, poskytujeme služby a konzultace. S výstupy naší práce se setkáte na stránkách Observatoře bezpečnosti silničního provozu a v dalších médiích, ale také ve vědeckých časopisech a na světových konferencích. Z poslední doby lze uvést například:

  • New Approach to Evaluation of Socio-economic Losses Caused by Traffic (TRB 93rd Annual Meeting 2014)
  • New perspectives in traffic education: live-action role playing as a new method of teaching (International Psychological Applications Conference and Trends 2014)
  • Road safety evaluation using traffic conflicts: Pilot comparison of micro-simulation and observation (International Conference on Traffic and Transport Engineering 2014)
  • Safety evaluation of Czech roundabouts (TRB 94th Annual Meeting 2015)
  • Linking Rural Road Environment, Speed and Safety Factors with a ʻTwo-Stageʼ Model: A Feasibility Study (TRB 95th Annual Meeting 2016)
  • Identification of Road Horizontal Alignment Inconsistencies – A Pilot Study from the Czech Republic (The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2016)
  • Developing Updatable Crash Prediction Model for Network Screening (Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2016)
  • How do we perceive traffic risk? (International Conference on Traffic and Transport Engineering 2016)
  • Improving the Self-explaining Performance of Czech National Roads (TRB 96th Annual Meeting 2017)

Vedoucí: Ing. Jiří Ambros, Ph.D.

Zajímavé odkazy a projektové weby

KONFLIKT – Sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v českém prostředí

MELA – Metoda LARP v dopravní výchově

OBSERVATOŘ – Observatoř bezpečnosti silničního provozu

SAMO – Zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních komunikací pomocí optimalizace směrových návrhových prvků

VEOBEZ – Vývoj metodiky hodnocení účinnosti opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích